Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rajoitukset

Saarento-Jokelan osakaskunnan alueella vaikuttavia rajoituksia:

- Kalastukseen vaikuttavat rajoitukset

Kalastuslain ja ELY-keskusten v. 2016 tekemien päätösten nojalla on osa Väliväylää määritelty vaelluskalavesistöksi. Vaelluskalavesistöjen koski- virta-alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty 1.9 - 30.11 välisenä aikana. Lisäksi kalastonhoitomaksuun pohjautuva viehekalastus kielletty ilman vedenomistajan lupaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päätöksellään jatkanut osakaskunnan aiempia erityiskalastusalueen kalastusrajoituksia. Päätös on voimassa 31.12.2025 saakka. Päätöksen mukaan viehekalastus on kielletty Jyräänkoski – Vt 15 silta välisellä alueella. Kieltoalueilla kalastus on mahdollista vain osakaskunnan erikseen myymillä kalastusluvilla. Pilkkiminen ja onkiminen on kielletty Jyräänkoski-Käyrälampi välisellä alueella ja Myllypadolla, 30 m padon yläpuolelta - Vt 15 siltaan saakka olevalla alueella. Asiasta tarkemmin kohdassa Erityiskalastusalue.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päätöksellään muuttanut kuhan alimman pyyntimitan 50 senttimetriin ja rajoittanut verkkokalastuksessa käytettäviä solmuvälejä seuraavasti : Avovesipyynnissä on verkkojen solmuvälin oltava 55 mm tai sitä harvempi. Jään päältä tapahtuvassa verkkopyynnissä on verkkojen solmuvälin oltava 65 mm tai sitä harvempi. Muikkupyynnissäi koko vuoden saa verkon solmuväli olla 21 mm tai sitä tiheämpi. Päätökset ovat voimassa Saarento-Jokelan osakaskunnan alueella sekä koko Valkealan-Utinyhteis alueella.


- Vesiliikenteen kiellot ja rajoitukset

- Väylävirasto vesiliikenteen kielto- ja rajoitusalueet

ELY-keskuksen päätöksellä on Jokelanjoelle määrätty nopeusrajoitus 10 km/h ja kielletty aallokonmuodostaminen.

ELY-keskuksen päätöksellä on Juotinojalla kielletty liikenne moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

ELY-keskuksen päätöksellä on Väliväylällä eli Valkealan reitillä (Kannuskoski-Kymijoki järvialueineen) ajo kielletty vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla.