Kalastuksen valvonta

Kalastuksen valvontaa osakaskunnan vesialueilla suorittavat osakaskunnan valtuuttamat valvojat, jotka ovat Ely-keskuksen hyväksymiä.

Erityiskalastusalueen valvonta on annettu Pohjois-Kymen Perhokalastajat ry:lle. Valvontaa suorittavat myös Valkealan kalastusalueen valvojat ja poliisiviranomaiset. Tehostettuja valvontapäiviä on järjestetty sopivin välein.

- Jos viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle ei esitä todistusta suoritetusta maksusta tai anna tarpeellista tietoa syntymäajan selvittämiseksi, niin valvoja kirjoittaa näyttömääräyksen ja se velvoittaa henkilön esittämään todistuksen poliisille seitsemän päivän kuluessa näyttömääräyksen antamisesta.


Luvattomat pyydykset

Jos havaitset luvattomia pyydyksiä, älä missään tapauksessa takavarikoi pyydyksiä tai saalista, vaan jätä ne tehtävät valvojille, joilla on viranomaisvaltuudet toimia. Ilmoita luvattomasta toiminnasta hoitokunnalle.

- Valvontaviranomaisen tai kalastuksenvalvojan tarkastettua pyydyksen jätetään pyydykseen aina tarkastuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Valvojalla on talteenotto-oikeus pyydykseen, joka on ilman pyydysmerkkiä.