Osakaskunnan toimintaa ja sivuja koskeva palaute on tervetullutta.

Palaute pyydetään lähettämään suoraan puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostiin.