LUPAOHJE (Järvikalastus)

Huolehdi, että kalastonhoitomaksun tosite on mukanasi. Olet velvollinen esittämään sen kalastuksenvalvojalle pyydettäessä.

Valkealan-Utin yhteisalueen kalastusluvalla tai pyydysmerkeillä, kalastus on sallittu karttaan merkityllä alueella.

Merkkaa pyydykset asiallisesti. Asiasta tarkemmin kohdassa Toiminta/Neuvonta.

Verkkojen solmuväli -mitat: Avovesipyynnissä on verkkojen solmuvälin oltava 55 mm tai sitä harvempi. Jään päältä tapahtuvassa verkkopyynnissä on solmuvälin oltava 65 mm tai sitä harvempi. Muikkupyynti on sallittu solmuväliltään alle 23 mm verkoilla.

Kalojen alamitat: Rasvaeväleikattu taimen 50 cm, harjus 35 cm, kuha 50 cm, lohi 60 cm ja järvilohi 60 cm. Alamittaisen kalan tappaminen ja hallussapito on kielletty. Alamittainen kala on palautettava veteen elävänä tai kuolleena. Hallussapito antaa kalastuksenvalvojalle oikeuden ottaa talteen kalastusvälineen sekä saaliin. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu.

Saalisrajoitus: Kalastusasetus rajoittaa lohen ja järvilohen enimmäismääräksi kaksi kalaa kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Saalisilmoitus: Muistathan täyttää sivuillamme saalisilmoitus -lomakkeen tai palauttaa sen paperisena lupien ostopaikkoihin. Saadut ilmoitukset ohjaavat hoitokuntaa kalanistutusten suunnittelussa.

Pilkki- ja onkikilpailujen järjestäminen osakaskunnan alueella on maksutonta, mutta kilpailusta on tehtävä ajoissa ilmoitus hoitokunnalle luvan saamiseksi.