Yleiskalastusoikeudet

Yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa erityiskalastusalueen koski- ja virta-paikoilla.

Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty Jyräänkosken pohjapadon ja Käyrälammen välillä sekä Myllynkoskella pohjapadosta Vt 15 siltaan ulottuvalla alueella.

Yleiskalastusoikeudet ovat voimassa muulla alueella (Käyrälammella ja sen alapuolisella joella).

(Yleiskalastusoikeus sallii veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla.)