Rajoitukset

Saarento-Jokelan osakaskunnan alueella vaikuttavia rajoituksia:

Kalastuslain ja ELY-keskusten v. 2016 tekemien päätösten nojalla on osa Väliväylää määritelty vaelluskalavesistöksi. Linkistä (kalastusrajoitus.fi) löydät osakaskunnan vesialueet, jotka täyttävät vaelluskalavesistön määritelmän. Vaelluskalavesistöjen koski- virta-alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty 1.9 - 30.11 välisenä aikana. Lisäksi kalastonhoitomaksuun pohjautuva viehekalastus kielletty ilman vedenomistajan lupaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päätöksellään (Päätös 8.1.2016) jatkanut osakaskunnan aiempia erityiskalastusalueen kalastusrajoituksia. Päätös on voimassa 31.12.2025 saakka. Päätöksen mukaan viehekalastus on kielletty Jyräänkoski – Vt 15 silta välisellä alueella. Kieltoalueilla kalastus on mahdollista vain osakaskunnan erikseen myymillä kalastusluvilla. Pilkkiminen ja onkiminen on kielletty Jyräänkoski-Käyrälampi välisellä alueella ja Myllypadolla, 30 m padon yläpuolelta - Vt 15 siltaan saakka olevalla alueella. Asiasta tarkemmin kohdassa Erityiskalastusalue.

Valkealan Kalastusalueen hallitus on määrännyt vesialueillaan seuraavat rajoitukset (Päätös 14.4.2015): Avovesipyynnissä on verkkojen solmuvälin oltava 55 mm tai sitä harvempi. Jään päältä tapahtuvassa verkkopyynnissä on verkkojen solmuvälin oltava 65 mm tai sitä harvempi. Muikkupyynti on sallittua solmuväliltään alle 23 mm verkoilla. Solmuvälirajoitukset ovat voimassa seuraavissa vesistön osissa: Väliväylä (Kannuskoski-Harjunjoki Harju), Lappalanjärvi, Karhulanjärvi, Haukkajärvi, Hangasjärvi ja Rapojärvi. Kuhan alamitaksi asetetaan 50 cm kalastusalueen kaikissa vesissä. Päätös on voimassa 31.12.2020 saakka.

ELY-keskuksen päätöksellä (6.6.1989) on Jokelanjoelle määrätty nopeusrajoitus 10 km/h ja kielletty aallokonmuodostaminen.

ELY-keskuksen päätöksellä (23.2.1998) on Juotinojalla kielletty liikenne moottoriveneillä ja muilla koneellisilla vesikulkuneuvoilla.

ELY-keskuksen päätöksellä (15.5.1998) on Väliväylällä eli Valkealan reitillä (Kannuskoski-Kymijoki järvialueineen) ajo kielletty vesiskootterilla ja muilla vastaavilla vesikulkuneuvoilla.